دیجیو
دسته بندی ها
سبد خرید خالیست
دیگه لازم نیست وقتتو روی طراحی هدر بدی!
با خرید اشتراک به کارت سرعت ببخش

پلن برنزی

یک ماه اشتراک دانلود
249,000 تومان
 • 30 روز اشتراک ویژه
 • دانلود روزانه 10 فایل
 • دسترسی به تمامی طرح ها
 • پشتیبانی یک ماهه

پلن برنزی

یک ماه اشتراک دانلود
399,000 تومان
 • 30 روز اشتراک ویژه
 • دانلود روزانه 20 فایل
 • دسترسی به تمامی طرح ها
 • پشتیبانی یک ماهه

پلن نقره ای

سه ماه اشتراک دانلود
599,000 تومان
 • 90 روز اشتراک ویژه
 • دانلود روزانه 10 فایل
 • دسترسی به تمامی طرح ها
 • پشتیبانی سه ماهه

پلن نقره ای

سه ماه اشتراک دانلود
899,000 تومان
 • 90 روز اشتراک ویژه
 • دانلود روزانه 20 فایل
 • دسترسی به تمامی طرح ها
 • پشتیبانی سه ماهه

پلن طلایی

شش ماه اشتراک دانلود
999,000 تومان
 • 180 روز اشتراک ویژه
 • دانلود روزانه 10 فایل
 • دسترسی به تمامی طرح ها
 • پشتیبانی شش ماهه

پلن طلایی

شش ماه اشتراک دانلود
1,499,000 تومان
 • 180 روز اشتراک ویژه
 • دانلود روزانه 20 فایل
 • دسترسی به تمامی طرح ها
 • پشتیبانی شش ماهه